Curriculum Vitae

Curriculum Vitae - Mariusz Urbanek

Mariusz Urbanek

data urodzenia: 1 grudzień 1975 r.
telefon: 512-301-564
e-mail: mariuszurbanek@interia.pl
www: www.mariusz.pol-media.com.pl

Wykształcenie:

 • 1995 – 1997 Policealne Studium Informatyczne w Katowicach.
 • 1991 – 1995 Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Rybniku.

Cel:

Podjęcie współpracy, pracy dodatkowej lub stałej na stanowisku webmastera, grafika komputerowego lub pokrewnego.

Profil zawodu:

 • Technik Informatyk.
 • Umiejętność projektowania i administracji stron WWW z wykorzystaniem technik HTML, CSS, PHP, MySql, CMS w tym Joomla oraz WordPress.
 • Dobra znajomość programów biurowych takich jak Word, Excel, itp.
 • Bardzo dobra znajomość programów graficznych m. in. CorelDRAW.
 • J. Angielski w stopniu podstawowym (słuchowo).

Doświadczenie zawodowe:

 • 2005 - nadal Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach, pracownik biurowy. Zakres obowiązków: administracja strony internetowej www.partnerstwo.org.pl
 • 2004 - nadal Projektowanie i administracja stron WWW oraz wykonuję projekty graficzne na indywidualne zamówienie (www.rybnik.pl/nkpkpraca dostępna do wglądu w portfolio)
 • 1995 - nadal Projektowanie grafiki użytkowej np. skład DTP (gazetki parafialne, kalendarze, foto-albumy, broszurki, ulotki, zaproszenia, wizytówki)
 • 02.01.1999 – 28.03.1999 Własna działalność gospodarczą „MARGRAF” - usługi z zakresu: wydruk wizytówek, zaproszeń, ulotek reklamowych.
 • 1995 – 1997 Zajęcia praktyczne w Policealnym Studium Informatycznym w Katowicach z wykładanych tam przedmiotów.

Ukończone kursy, szkolenia, potwierdzone certyfikatami zaświadczeniami:

 • 2010, Business For Future - zaświadczenie
  1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych i pisanie projektów.
 • 2010, Business For Future - zaświadczenie
  1. Zakładanie działalności gospodarczej i pozyskiwanie środków [PEFRON].
 • 2009, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach - certyfikat
  1. Tworzenie stron internetowych - poziom zaawansowany.
 • 2008, Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych w Jaworznie - certyfikat
  1. Język php,
  2. Język MySql,
  3. System zarządzania treścią CMS na przykładzie Joomla,
  4. Grafika Bitmapowa,
  5. Grafika Wektorowa.
 • 2002, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach - certysikat
  1. Metodologia Doradztwa Koleżeńskiego,
  2. Psychologiczne skutki utraty pracy,
  3. Podstawowe zasady organizowania samopomocy,
  4. Elementy prawa pracy,
  5. Umiejętności komunikacji i pracy z grupą.
  6. Aktywność na rynku pracy,
  7. Rola i zadania instytucji pomocowych działających na terenie województwa i kraju. Specyfika klubu pracy, Planowanie działań – moja rola w Klubie Pomocy Koleżeńskiej „PRACA”.

Informacje dodatkowe:

 • 2009 byłem beneficjentem projektu „Nie tylko dla sprawnych”.
 • Laureat konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU 2017 Dziennika Zachodniego w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna.
 • Uczestniczyłem w wielu projektach Unijnych które miały na celu aktywizację zawodowo - społeczną osób niepełnosprawnych.
 • Posiadam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, ten fakt może przyczynić się do uzyskania dotacji do mojego wynagrodzenia.
 • Prawo jazdy kat. B, własny samochód.

Zainteresowania i hobby:

Informatyka, film, turystyka rowerowa, grafika komputerowa, muzyka, psychologia.

Z poważaniem
Mariusz Urbanek

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Czerwiec 2020r. © Copyright 2020, Mariusz Urbanek